Start

RC Kvalitet ApS

 

RC Kvalitet auditerer, rådgiver og holder kurser indenfor flere kvalitetsstyrings-, fødevarer- og energiledelses standarder.

 

Vi tilbyder virksomheder hjælp indenfor alle brancher med at optimere,

kortlægge og systematisere processer og procedurer i forbindelse med ledelsessystemer.

 

Vi tilfører viden igennem praktiske og enkle løsninger. Med involvering af Deres medarbejdere styrkes,

motiveres og sikres kompetente medarbejdere i Deres virksomhed.

 

 

Af understøttede standarder kan nævnes:

 

ISO 9001:2015

 

ISO 17020:2012

 

ISO 17025:2005

 

ISO 50001:2011

inkl. energisyn

 

ISO 22000:2005

HACCP og egenkontrolsystemer

 

mf.